Bygg din egen badtunna

Att bygga sin egen badtunna är enklare än man kan tro och dessutom roligt. Det finns färdiga byggsatser att köpa och då ingår allt, som material, kamin, skorsten, avlopp med mera, men vill man göra allt själv, finns där många bra ritningar som man kan hitta på internet. Här beskriver vi i korta drag hur man bygger sin egen badtunna.

Underredet

Bygg egen badtunna

Spontade brädor används till golvet. Räkna ut hur många brädor som behövs för att göra en botten på 2m i diameter. Brädorna sätts försiktig ihop så att sponten inte skadas. När golvet är klart, ritas en cirkel ut med hjälp av en passare. Sedan kapas brädorna efter linjen. När det är klart ska en undre botten på. Här är det lämpligt att välja tryckimpregnerat virke. Brädorna limmas och skruvas tvärs över de andra brädorna, så att de bildar ett undre golv. Rita en cirkel som är större än innergolvet och såga sedan till golvet.

Väggarna

När bottenplattan är färdig, är det dags att sätta på sidobrädorna. Skruva fast brädorna ståendes mot botten. Skruva snett neråt i bottenplattan för att förhindra att brädan spricker. Fortsätt hela varvet runt och försök att få brädorna så täta som möjligt. Sista brädan kan vara lite svår att få på plats och kan behöva hyvlas till lite. För att badtunnan ska bli tät, måste den spännas ihop med hjälp av rostfria stålband. Använd först vanliga spännband och justera brädorna så att de bildar en jämn och fin cirkel. Sätt sedan på stålbanden. Tänk på att inte spänna för hårt, då träet sväller när det kommer vatten i tunnan.

Sittplatser

Bänkarna görs lättast genom att sätta ihop tre brädor så att de bildar en ram. Två ben med en bräda över. Dessa placeras ut jämt längs väggarna. Glöm inte att lämna plats för kaminen. Därefter skruvas bänk brädorna fast på ramarna. För att skydda sig mot den varma plåten i kaminen, måste ett skyddsräcke göras. Det görs lämpligen mellan början och slutet av bänkarna. Skruva fast två brädor horisontellt och ett antal brädor lodrätt. Precis som ett vanligt staket. Tänk på att staketet ska gå minst 10 cm över kaminens höjd och 15 cm från botten av badtunnans golv.

Kaminen

Köp en färdig kamin avsedd för vedeldade badtunnor. Kaminen fästs ordentligt i väggen på badtunnan med vagnsbultar. Kaminens översta punkt ska ligga cirka 5 cm över badtunnans kant. Avloppet ska ligga bakom skyddsräcket. Borra ett hål på ca 65mm och anslut ett rör och förläng sedan avloppet med en slang.

Locket

Bygg egen badtunnaEtt lock görs lämpligen av tunna skivade spontade brädor eller skivmaterial. Locket ska tåla en vikt på minst 50 kg. Gör locket i två delar. En del som går över bänkarna och en del som är tillsågad över kaminen. Syftet med ett lock är dels att förhindra att barn eller djur trillar i och dels för att skydda badvattnet mot löv och annat. Dessutom håller den värmen i vattnet över natten om man känner för att ta ett tidigt morgonbad.