Här kan du hindra åldrandet

Genom att utsätta kroppen för värme, ger du samma effekter i kroppen som att träna, när du rör dig stiger pulsen och kroppstemperaturen ökar. Hjärta och blodkärl blir påverkade på ett positivt sätt och blodtrycket blir lägre.

Studier och forskning visar att immunförsvaret blir starkare och stress, oro, depression minskar. Kroppens läkningsprocesser blir också främjade. Inflammationer och långsam läkning är grunden till många sjukdomar som påverkar kroppens åldrande. Mängden positiva effekter av att basta är däremot oräkneliga. Bastukällan är också källan till framtidens hälsa!

Så här bastar du för bästa resultat

När du bastar en gång ger de redan goda resultat, ju oftare desto bättre resultat. Utveckla gärna en bastukultur att basta två till tre gånger i veckan. Det ger positiv effekt att svettas fyra till sju gånger i veckan ger nästan dubbelt så stor effekt. Den bästa temperaturen i en bastu är runt 80 grader i 20 minuter.

Genom att rulla dig i snö eller doppa dig i iskallt vatten stressar du och stärker kärl och hjärta ännu mer. Vinsten gör dig inte bara till en gladare lugnare och hälsosammare människa. Det är också ett sätt att umgås, att vårda sig själv och njuta.